Værdigrundlag

Værdigrundlag

Værdier og menneskesyn

Den Sociale Skadestues værdier og menneskesyn rækker langt tilbage – faktisk blev der allerede fra starten formuleret nogenlunde tilsvarende værdier i et fødselsdagsskrift, da skadestuen fyldte et år. Værdierne, der hviler på den oprindelige idé med skadestuen, var drøftet og besluttet af den daværende ledelse og de frivillige. Skadestuen har hvilet på det samme værdimæssige grundlag lige siden. Værdierne har forblevet en solid basis for Den Sociale Skadestues arbejde i alle årene, selvom der er fyldt masser af ny faglighed og metoder på løbende. I forbindelse med akkrediteringsprocessen (2022) er menneskesyn og værdier grundigt gennemset, drøftet, pudset af og formuleret mere præcist i dialog med medarbejdergruppen – og det forunderlige er, at den røde tråd til den oprindelige idé med skadestuen er intakt.

Den Sociale Skadestues grundlæggende menneskesyn tager udgangspunkt i et ønske om at møde mennesket hvor det er og at tage udgangspunkt i den forståelse, som det enkelte menneske har af sin egen situation. Et menneskesyn, der grundlæggende kan beskrives som eksistensfilosofisk og fænomenologisk og som udviser en dyb respekt for at mennesket er noget i sig selv.

Hvad vi tror på

– Mennesket har værdi i sig selv
– Mennesket har grundlæggende altid mulighed for at udvikle sig
– Mennesket er et sociale væsen, der udvikler sig i samspil med andre

Dette skal minde os om at mennesket er mere end en eventuel diagnose og at vores opgave er at møde borgeren og hinanden med troen på den anden er ”herre i eget hus” og i besiddelse af ressourcer, som kan bringes i spil.

Hvad vi bestræber os efter

Når vi møder andre bestræber vi os på at møde dem med tolerance, et værdigt modspil og fællesskab.

Tolerance skal forstås som en tilstand af tålmodighed med – og en grundlæggende accept af – den anden. Vi tror på, at når et menneske mødes med tolerance, er det med til at sikre mødet med – og relationen til – den anden. Den enkelte behøver ikke at forestille sig, men kan være sig selv, uanset hvilken problemstilling, denne måtte henvende sig med. Tolerance må ikke forveksles med grænseløshed eller med at blokere for borgerens mulighed for udvikling.

Derfor er det også vigtigt at kunne være et værdigt modspil til en anden. Værdigt, fordi mennesket altid er noget i sig selv og skal mødes med værdighed og (med- og) modspil, fordi vi tror på at mennesket kan udvikle sig. Vi skal derfor på en respektfuld måde turde stille spørgsmål og blande os, introducere alternative forståelser af den andens situation eller med andre ord udsætte den anden for en tilpas forstyrrelse.

Når vi tror på at mennesket udvikler sig i samspil med andre, er en vigtig værdi for Den Sociale Skadestue også fællesskab. Vi kan ikke altid tilbyde fællesskab for borgerne på tilbuddet, men vi henviser og støtter borgeren, hvis denne ønsker det, i at opsøge tilbud, hvor fællesskab og samvær er muligt. En anden måde at formulere det på så har vi mennesker brug for fælleskaber og man står meget stærkere hvis man fx har et godt netværk. Fælleskab er en også en meget væsentlig intern værdi på Den Sociale Skadestue, hvor frivillige og ansatte indgår i et ligeværdigt samarbejdet for at hjælpe andre.

”Hjælp til selvhjælp” også er en værdi der praktiseres. Dels at vi ikke gør mere end nødvendigt for borgeren, og dels at vi støtter borgeren mod selv at få kontrollen tilbage over sin situation og sit liv.