Os i Den Sociale Skadestue

Os i Den Sociale Skadestue

Hvem vi er

Vi er i Den Sociale Skadestue 5 ansatte og 40-50 frivillige. De fem ansatte har alle en socialfaglig baggrund og mange års erfaring med hjælp og rådgivning til mange forskellige målgrupper af borgere. Der er altid en socialfaglig medarbejder på vagt i åbningstiden (vagtansvarlig) og de er alle p. t. socialrådgiveruddannet.

Vores frivillige har forskellig bagrund, enten en lang livserfaring eller faglig erfaring inden for det socialfaglige, eller har en særlig interesse i at hjælpe andre medborgere i kraft af deres valg af studier. Vi har frivillige der studere psykologi, socialrådgiverfaget, pædagogik, socialt arbejde, sociologi, kriminolog og anvendt filosofi. Den Sociale Skadestue bestræber sig på at sammensætte frivilliggruppen af frivillige på tværs af alder, køn og bagrund. Fælles for dem alle er at de har et engagement og et brændende ønske om at ville være noget for andre borgere. De er alle interesseret i at lære og udvikle sig til at blive gode rådgivere for borgerne der henvender sig. frivillige er dem, der har tid og overskud til at gøre en indsats for andre, og som med de ansattes støtte bliver klargjort til at holde samtaler.

De frivillige gennemgår alle en grundig ansættelsessamtale og efterfølgende oplæringsperiode samt at de får løbende supervision og vejledning af de ansatte på vagten. De frivillige bliver også løbende tilbudt relevant videre uddannelse.

Fælles for både ansatte og frivillige er at vi i fælleskab forsøger at videreudvikle og uddannet os, med den nyeste viden og erfaring det er ift. de forskellige målgrupper der henvender sig i Dens Sociale Skadestue og nyeste viden der er på rådgivningsområdet.

Fastansatte

Rasmus, Lene, Pernille og Annette, er alle uddannede Socialrådgivere med mange års erfaring med rådgivningsarbejde. De ansatte kommer også med en bred faglig bagrund fra andre stillinger i det offentlige og private.

Frivillige

Vi har ca. 40- 50 frivillige, her er en del af dem samlet til vores “stormøde” hvor vi efteruddanner og får ny viden relevant for vores målgrupper.

Kombinationens af frivillighed og ansatte medarbejdere

Det har en særlig værdi at en del af medarbejderne i et tilbud er frivillige. Frivillighed er drevet af et genuint ønske om at være noget for andre mennesker, og er en måde at holde fast i det menneskelige aspekt og følelsen af ansvar for hinanden i hverdagen. 
Den Sociale Skadestue har fra starten ønsket at kombinere det frivillige og professionelle, de placerer tilbuddet i mellemrummet mellem borgernes egne private netværk og det offentliges specialiserede behandlingssystemer, tættere på borgernes virkelighed, og samtidig sikrer de ansatte medarbejdere tilstrækkelig kvalitet og faglighed. Fagligheden formidles gennem borgernært sprog, og hjælperens sociale færdigheder, gennem menneskelige møder omkring borgernes udfordringer og kriser. Huset er uformelt indrettet, tonen er uformel og borgerne finder sig hurtigt tilrette i huset.