Organisationen

Organisationen

Den Sociale Skadestue er en selvejende institution, som har en samarbejdsaftale med Aalborg Kommune. Vi er derfor ikke en offentlig instans, men et supplement til de offentlige tilbud. Vi er finansieret af Aalborg Kommune, da Aalborg Kommune ønsker at der er et neutralt rådgivningstilbud til borgerne i aften og nattetimerne. Den Sociale Skadestue har en selvstændig bestyrelse. Bestyrelsen er bredt sammensat af repræsentanter fra vigtige samarbejdspartnere fra både offentlige- og civilsamfundstilbud (NGO).

Bestyrelsens sammensætning 2023

Claus Vinter Harbech – Formand, Sociallæge
Grit Larsen Quist – Ungerådgivning, Aalborg Kommune
Jane Østergaard – Center for Sociale Indsatser, Aalborg Kommune
Tina Goosmand Riis – Psykiatrisk Skadestue, Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien
(Mangler pt medlem) – Aalborg Universitetshospital
Preben B. Klitgaard – Kriminalpræventive Sekretariat, Nordjyllands Politi
Katja Jørgensen – Frivilliges Hus, Aalborg
Knud Birk Pedersen – Sind

Desuden består bestyrelsen af daglig leder og 2 frivilligrepræsentanter (frivillige rådgivere) der har taleret men ingen stemmeret.

Har du behov for at komme i kontakt med Den Sociale Skadestues bestyrelse kan du skrive en mail til densocialeskadestue@aalborg.dk. Den Sociale Skadestue bestræber sig på at svare på henvendelser så hurtigt som mulig i dagligdagen, men der kan gå noget tid i ferieperioder.

Du kan læse vores vedtægter her.