Organisation

Den Sociale Skadestue er en selvejende institution, som har en samarbejdsaftale med Aalborg Kommune. Vi er derfor ikke en offentlig instans, men et supplement til de offentlige tilbud. Den Sociale Skadestue har en selvstændig bestyrelse. Bestyrelsen er bredt sammensat og består af repræsentanter fra:

Bestyrelsens sammensætning 2019
Ungerådgivning, Aalborg Kommune
Center for Sociale Indsatser, Aalborg Kommune
Psykiatrisk Skadestue, Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien
Aalborg Universitetshospital
Aalborg Politi
Frivillig huset
Sind