Om Den Sociale Skadestue

Om Den Sociale Skadestue

Den Sociale Skadestue (DSS) er en psyko- social skadestue der har eksisteret siden 1995. Man mente at det var behov for et tilbud til borgerne i aften – og nattetimerne, når alle andre tilbud var lukkede. Det var også tiltænkt som “et andet tilbud” end de “offentlige” tilbud.

Åbningstiden fastsættes på baggrund af en forståelse for at akutte opståede kriser, reaktioner på traumatiske hændelser og lignende begivenheder ikke kender klokken. Dette er også årsagen til at andre tilbud kan finde på at henvise en til Den Sociale Skadestue i weekenderne og aften-/nattetimerne, da huset er blevet til et trygt og kvalificeret sted, der kan hjælpe borgeren her og nu i disse tidsrum.

Den Sociale Skadestue blev oprettet som et selvejende tilbud med egen bestyrelse, da det ville give borgerne mulighed for at få hjælp fra et tilbud der var uafhængigt af det sociale og sundhedsfaglige system og som kunne tilbyde anonymitet uden registrering. Bestyrelsen blev tværfagligt og tværsektorielt sammensat med deltagelse af de mange forskellige aktører, der var initiativtagere til Den Sociale Skadestue. Endvidere ønskede man at oprette et tilbud, hvor borgerne ville møde både fagprofessionelle og frivillige i et hyggeligt og uformelt miljø. Intentionen med Den Sociale Skadestue var således ikke at oprette et specialiseret tilbud, men et tilbud der fokuserede på det hele menneske. Den Sociale Skadestue skulle have et godt kendskab til og et godt samarbejde med det eksisterende system og de tilbud om støtte og hjælp der allerede fandtes i det offentlige og civilsamfundet.
Skadestuens rødder kan stadig mærkes i husets trygge rammer og gæstfrihed, samt i den samtalepraksis der er i huset.

Hvem kan henvende sig?

Formålet med Den Sociale Skadestue er at give alle borgere i Region Nord et tilbud om rådgivning og akut hjælp i aften- og nattetimerne. Rådgivningen er åben alle dage, dermed også søn- og helligdage. Den Sociale Skadestue henvender sig i sit tilbud i princippet til alle borgere uanset alder, køn og problematik. Der tilbydes her og nu støtte og afklaring af problemet, samt hvis det er relevant, hjælp til at kontakte det etablerede hjælpesystem. Der tilstræbes således grundigt kendskab til såvel det offentliges som de frivillige organisationers hjælpetilbud. Alle kan henvende sig anonymt, og der foretages ingen registrering.” (Fra vedtægterne).

Brugerevaluering af vores tilbud

Vi har som regel en god fornemmelse af om vi er lykkes med at hjælpe borgere der henvender sig i Den Sociale Skadestue har fået hvad de har brug for, da borgerne ofte selv giver tilbagemeldinger eller vi spørger om de har fået det de har brug for. Men vi vil gerne væres sikker på at dette også er tilfælde og gennemfører derfor hvert andet år en anonym brugertilfredsheds undersøgelse. Vi gør det fordi vi ønsker at arbejde på at være det bedst mulige tilbud for vores borgere. Undersøgelserne bliver brugt til at udvikle vores faglighed og tilbud.