Hvem er vi?

På Den Sociale Skadestue arbejder der både ansatte og frivillige. De fem ansatte har alle en socialfaglig baggrund og flere års erfaring indenfor området. De frivillige er mennesker, der har tid og overskud til at gøre en indsats for andre.

De ansatte
De ansatte deler vagterne mellem sig, så der altid er en lønnet medarbejder i huset, når der er åbent. Sådan sikrer vi, at der altid er en, der har det nødvendige kendskab til for eksempel sociallovgivning og andre tilbud i området.

De frivillige
For at sikre, at de frivillige er egnede til arbejdet, skal alle gennemgå en grundig ansættelsessamtale og efterfølgende oplæringsperiode. Når den er afsluttet, vil de frivillige løbende blive tilbudt kurser af socialfaglig karakter, ligesom de vil kunne hente hjælp og støtte fra den fastansatte.