Bliv frivillig!

Bliv frivillig!

Få et meningsfuldt og spændende job som frivillig rådgiver hos Den Sociale Skadestue

Kan du lide at arbejde i et velfungerende fælleskab? Har du mod på at udvikle dig, har ro til at lytte til andre, samt en godt udviklet social og empatisk evne? Så har vi arbejdet til dig!

Sammen med de fastansatte socialrådgivere vil du kunne udbyde rådgivningstilbud til alle borgere i Aalborg og Region Nordjylland. Ligesom de ansatte vil du være med til at have meningsfulde samtaler, både personligt og telefonisk, med kriseramte borgere i aften- og nattetimerne (kl. 18-07).

Når du rådgiver på Den Sociale Skadestue (DSS), kommer du til at hjælpe borgere med mange forskellige problemstillinger. Disse kan fx være ensomhed, psykisk og fysiske sygdommer, parforholds problemer og socialfaglige spørgsmål. Din hovedopgave vil være at lytte og rumme, samt give støtte og omsorg. Du vil rådgive og møde borgerne der hvor de er, så de føler sig set og hørt, og hjælpe borgeren med at reflektere over egen situation, styrker og resurser.

Lyder det som noget for dig? Så send din ansøgning til os på via vores jobannonce på frivilligjob.dk, så kontakter vi dig for at aftale en ansættelsessamtale. Du kan også ringe til os i vores åbningstid (kl. 18.00-07.00) på 98123292, hvis du gerne vil høre mere om Den Sociale Skadestue og arbejdet/opgaverne som frivillig. Vi ønsker en bredt sammensat frivilliggruppe, og vil derfor opfordre alle, der ønsker at hjælpe, til at ansøge uanset alder, køn og erfaring.

To gange om måneden vil du facilitere de gode samtaler og rådgive borgeren i deres problemer

Som frivillig skal du have to vagter pr. måned hvor hver fjerde er en nattevagt. Aftenvagten går fra 17:30 til 23.00 og nattevagten fra 22.30 til 06.00. Du vil få supervision på alle dine samtaler af det faste personale, der fordeler opgaverne og har det overordnede ansvar for at den enkelte borger får den hjælp der er brug for.

Du vil være er i tæt samarbejde med de fastansatte om at give borgerne professionel, menneskelig og engageret hjælp.

Som frivillig rådgiver har du også et medansvar for Den Sociale Skadestue

Udover rådgivningsarbejdet og de månedlige vagter er det også forventet at du også:
-Deltager i introduktionen og grundforløb som pt er ansættelsessamtale, føl ordning, introforløb x2, samt daglig oplæring og supervision på henvendelserne på vagten.
-Overholder anonymitetspolitikken, tavshedspligten og underretnings- og afværgepligten.
-Modtager løbende supervision og deltage i den oplæring som huset har, samt arbejde med en refleksiv praksis.
-Deltager i fælles faglige arrangementer og udvikling.
-Indgår i praksislæringsfælleskabet på vagterne sammen med de andre frivillige kolleger og den vagtansvarlige i arbejdet med brugerne.
-Bidrage til den daglige drift og de praktiske opgaver på vagterne.
-Bidrage til Den Sociale Skadestues PR og synlighed.
-Deltage i evalueringer og undersøgelser i huset.

Ønsker du at hjælpe mere, har du altid mulighed for det!

Du har blandt andet mulighed for at arbejde med kortere samtale forløb eller konkrete opgaver vedrørende en borger efter aftale med borger og vagtleder. Nogen gange har vi også akut brug for hjælp ift. vagter, og derfor er man altid velkommen til at træde til på forhånd, eller tilbyde sin hjælp når behovet opstår.