Har du angst?

Tænker du på ”hvad er angst?” ptsd m.m., så kontakt Den Sociale Skadestue. Ptsd er posttraumatisk stress disorder. Ptsd opstår efter hændelser af livstruende karakter: voldtægt, færdselsuheld, krig, brand, naturkatastrofer m.m. Angst af forskellig form kan ramme os alle. Der er ingen skam at blive ramt af angst.

Angst kan ramme os alle

Angst rammer uanset alder, køn, m.m. Hver femte får angst før eller senere. Angstsymptomer er hjertebanken, uro i kroppen, svedige håndflader, rystende hænder, hyperventilering, koldsved m.m. Angst er fysisk ubehag, så du reagerer med fx flugt, når du føler fare på færde. Mange angstårsagen.

Den Sociale Skadestue er en psykosocial skadestue med tavspligt. Ved angst skal du tale med nogen. Ved frygttilstande kendes grunden hertil, og noget farligt kan ske. Ved nervøsitet føler man usikkerhed / mindreværd, og frygter ikke at imødekomme egne eller andres forventninger. Frygt er altså hensigtsmæssigt og forhindrer tilskadekomst. Nervøsitet eller angst er lidelser. Alle har et angstberedskab, som er nødvendigt ved farlige situationer.

Depressive eller skizofrene oplever også angst i forskellig grad. Angstvarianter er agorafobi – altså angst for at opholde sig på menneskefyldte steder uden en hurtig vej væk (busser m.m.). Social fobi er angst for følelsen af observation eller følelsen af kritik (fællesspisning, dates m.m.) Enkelfobi betyder angst for lukkede rum, mørke, tordenvejr, edderkopper m.m. Panikangst anfald er tilstrækkeligt uudholdeligt til at undgå foregående situationer. En konstant angst er generaliseret angst med svimmelhed, hjertebanken, sved, rysten.

En utryg opvækst og berettiget grund til følelsen af utryghed og angst betyder meget, men til dels er egenskaben medfødt. Alle stresspåvirkes ved fx nederlag dagligt eller store psykiske knæk. Risikoen for angstsygdomme ved stress igennem livet stiger ved højt angst beredskab. Generte, hæmmede folk risikerer oftere angstsygdom end andre.

Lægen kan spørge, om du har haft angst problemer længe, om gradvis forværring, årsag til angst. Du spørges fx også, hvorvidt visse situationer udløser eller forværrer din angst. Hvornår du ikke har angst. Ved forværring af angst frygter du så døden, sindssyge eller besvimelse. Opstår angsten uventet med kraftige panikanfald og hvor ofte. Har noget forværret angsten – dødsfald, skilsmisse m.m. Kan du klare ting – fx indkøb eller bustransport.

Du skal undersøges for, om dine symptomer kun forårsages af angst eller hjerteproblemer m.m. Du har måske flere angstlidelser samtidig: social fobi, agorafobi, enkelfobi, generaliseret angst eller panikangst. Kvinder rammes dobbelt så ofte af angst som mænd bortset fra social fobi opstående i teenagealderen.