previous arrow
next arrow
Slider

Misbrug

Er misbrug, stoffer og alkohol en stor del af dit liv, og ønsker du hjælp, så kontakt Den Sociale Skadestue. Vi har tavshedspligt, og du er helt anonym. Den Sociale Skadestue tager dig alvorligt, og vi tager os den nødvendige tid til dig. Kontakt trygt Den Sociale Skadestue og få talt dine problemer seriøst igennem med os. Er du blevet usikker på, om du har et misbrug, så kan vi også gerne tage en fortrolig snak herom.

Den Sociale Skadestue kan hjælpe dig videre på en ordentlig og værdig måde, og vi er til for at hjælpe. Vi ved, at livet kan gøre meget ondt. Det at fortsætte livet kan virke helt uoverskueligt og helt umuligt, når folk har problemer. Det kan være umuligt at løse problemerne uden professionel hjælp, og mange kan ikke klare dette på egen hånd. Det er der heldigvis ingen, der behøver.

Er du usikker på, om du har et misbrug?

Ved du, hvordan man definerer et egentligt misbrug, for hvor går grænsen? Når adfærden kendetegnes ved et eller flere brugsmønstre af lægemiddel eller rusmiddel medførende skade. Det er skade af fysisk, psykisk eller social karakter. Hér vil det være nærliggende at kigge nærmere på, hvorvidt misbruget er af enkeltstående karakter, eller der er gentagelser.

Man bør ligeledes undersøge, om misbruget medfører følgevirkninger af negativ karakter. Her tænkes der specifikt på det sociale, eller uddannelsesmæssige eller arbejdsmæssige plan. Herunder også på det fysiske eller psykiske plan udover førnævnte. Man kan definere et misbrug som værende en kulturel, social og politisk defineret diagnose. Man skal tage skelne mellem flere begreber: brug, misbrug, risikobrug, afhængigt misbrug samt afhængigt brug. Et misbrug medfører indlysende tydelige sociale problemer. Sociale problemer defineres og betinges af i høj grad politiske og kulturelle forhold.

Når et forbrug medfører sociale problemer, som er rusmiddelrelaterede tales der om afhængigt misbrug. Der er forskellige kriterier for de førnævnte begreber. Afhængighedskriterier tæller fx trang, toleransudvikling, nedsat evne til at standse brugen m.m., abstinenssymptomer, fortsat brug uanset påvist skadesvirkning, et misbrug har en dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug. Med begrebet rusmidler tænkes der hér på alle slags rusmidler såsom cannabis, alkohol og hårdere stoffer.

Kontakt gerne Den Sociale Skadestue, for vi dømmer ingen – vi lytter, støtter og giver gode råd.